Hạn cuối các khoa gửi danh sách đăng ký đề tài NCKH 22/08/2018

Số lượt truy cập .

HOẠT ĐỘNG NCKH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Kế hoạch triển khai công tác NCKH năm 2018-2019

Kết quả nghiệm thu đề tài năm 2018

Tài liệu dành cho người phản biện đề tài

Kết quả xếp loại các đề tài NCKH năm 2016-2017.

HOẠT ĐỘNG NCKH TỈNH NINH BÌNH

Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lần thứ II (nguồn: khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn)

Tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII và Phát động Cuộc thi lần thứ IX (2017-2018) (nguồn: khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn)

Nhà khoa học trẻ người Ninh Bình được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (nguồn: khcnninhbinh.gov.vn)

HOẠT ĐỘNG NCKH TRONG NƯỚC

Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I (nguồn: www.nafosted.gov.vn)

Cơ quan nhà nước phải tiên phong thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 (nguồn: www.most.gov.vn)

Ký kết hợp đồng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 thực hiện năm 2017 (nguồn: www.vast.ac.vn)

72 công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN có mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 (nguồn: www.most.gov.vn)